Líneas de Investigación                                                                                                                                   

O grupo Photonics4Life ten varias líneas de investigación que abarcan desde Mecanizado Láser ata Óptica Visual. Aquí podes atopar as máis importantes:


 • Óptica Visual
 • Irradiation/ Ablación Láser
 • Microóptica
 • Modelado Cristalino
 • Óptica GRIN
 • Contaminación lumínica
 • Láseres de Alta Potencia
 • Microfluídica
 • Xeración de Altos Armónicos (HHG)
 • Sol-Gel
 • Óptica de Imaxe